Ότι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό


domingo, 23 de junio de 2013

Kostís Palamás: El Templo / Κωστής Παλαμάς· Ὁ Ναός


Nelly’s (Έλλη Σεραϊδάρη),
Παρθενώνας (1929)Ὁ Ναός

Μοῦ πλήγιασαν τὰ γόνατα στὰ μάρμαρά σου,
ὢ τῆς ἀθώρητης θεᾶς ξεχωρισμένε
ναὲ καὶ καταμόναχε, τῆς θεᾶς ποὺ δείχνει
ἀπὸ τοῦ εἶναι της τὴν ἄβυσσο μονάχα
ἓν᾿ ἄγαλμα, καὶ κεῖνο ἀνθρωποκαμωμένο,
μ᾿ ἕνα πέπλο πυκνὸ καὶ κεῖνο σκεπασμένο.
Καὶ θαρρῶ πὼς ξανοίγω μέσ᾿ ἀπὸ τοὺς στύλους
καὶ μέσ᾿ ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς καὶ τοὺς βωμούς σου
τὸν Ἴωνα, τὸν δελφικὸ ἱερέα
ν᾿ ἀλλάζη τὸ λευκὸ λειτουργικὸ χιτώνα
μὲ τὸ ραβδὶ τὸ ροζωτὸ τοῦ στρατοκόπου.
Ἐγὼ δὲν εἶμαι λειτουργός, τοῦ μυστηρίου
τὸ φοβερὸ κλειδὶ δὲν ἔπιασα, κι ἀκόμα
δὲν ἄγγιξα, δειλὰ ἢ ἀπότολμα, τὴν πύλη
ποὺ φέρνει στῆς ζωῆς τ᾿ ἀγνώριστα Ἐλευσίνια.
Ἁμαρτωλὸς κ᾿ ἐγώ, ναέ, στὰ πλήθη μέσα
τ᾿ ἁμαρτωλὰ ποὺ προσκυνᾶν ἐσέ, μὰ τώρα
μοῦ πλήγιασαν τὰ γόνατα στὰ μάρμαρά σου,
κ᾿ αἰσθάνομαι ἕνα πάγωμα νύχτας ἢ τάφου
ἀγάλια ἀγάλια ἀπάνω μου νὰ σκαρφαλώνη
καὶ νὰ τινάξω πολεμῶ τὸ μολυντήρι
τὸ κρύο ἀπὸ τὰ πάνω μου, καὶ λαχταρώντας
ἔξω σέρνω τὰ γόνατα τὰ πληγιασμένα,
ἔξω ἀπ᾿ τοὺς σωριασμένους πάγους θησαυρούς 
    σου,
κι ἀπὸ τοὺς στύλους σου, ἀπ᾿ τὰ δάση ποὺ μὲ 
    πνίγουν,
στὸ φῶς τοῦ ἥλιου καὶ στὸ φέγγος τῆς σελήνης.
Πάει τὸ λιβάνι πιὰ τῆς προσευχῆς, καὶ πάει
τ᾿ ὁλόχρυσο μαχαίρι τῆς θυσίας, καὶ πᾶνε
κ᾿ οἱ μεγαλόφωνοι χοροὶ καὶ λευκοφόροι
τῶν ὕμνων γύρω στοὺς βωμοὺς τοὺς φλογισμένους
καὶ παρατώντας σε, ὦ ναέ, ξαναγυρίζω
στῶν καιρῶν τὸ καλύβι τῶν πρωτανθισμένων.El Templo

Se me han herido las rodillas en tus mármoles,
oh templo distinguido y único de la diosa
invisible, de la diosa que nos muestra,
sólo desde el abismo de su ser,
una estatua construida además con forma humana,
con un tupido peplo que la cubre enteramente.
Creo distinguir con claridad entre las columnas,
entre tus tesoros y entre tus altares,
que el Jonio, sacerdote de Delfos,
se cambia el blanco manto de las funciones religiosas
por el báculo nudoso de quien camina bastante.
Yo no soy ministro. No cogí la terrible llave
del misterio. Ni llegué a tocar, incluso,
cobarde o audazmente, la puerta que conduce
a los desconocidos misterios de Eleusis sobre la vida.
Soy un pecador, templo mío, entre la multitud
de pecadores que se prosternan en ti. Pero, ahora,
se me han herido las rodillas en tus mármoles
y siento un frío helado de noche o de tumba
subir muy lentamente encima de mí.
Me esfuerzo en arrojar de mi mismo
el frío lagarto con el deseo de sacar
afuera mis rodillas heridas,
afuera de tus amontonados y gélidos tesoros,
de tus columnas, de los bosques que me ahogan,
a la luz del sol y al resplandor de la luna.
Basta ya del incienso de las plegarias, basta
de los bailes de grandes voces y de vestidos blancos
de los himnos alrededor de los altares encendidos.
Y, abandonándote, oh templo regreso otra vez
a la choza de los primeros y primitivos tiempos.

(José A.  Moreno Jurado)


No hay comentarios:

Publicar un comentario