Ότι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό


jueves, 18 de octubre de 2012

Epigramas… "de narices "
Tercer día de huelga en la enseñanza, secundado hoy por la Confederación Española de Asociación de Padres y Madres (CEAPA) en defensa de lo que constituye un valor irrenunciable: una educación pública de calidad.

Aprovechando que esta mañana gris y lluviosa estáis en casa aquí os dejo unos epigramas para practicar la lectura con buen humor.
EPIGRAMAS HELENÍSTICOS: ANTOLOGÍA PALATINA ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ, XL. 200

Ζηνογένους οἶκος κατεκαίετο, πολλὰ δʹ ἐμόχθει
ἐκ θυρίδος ζητῶν αὑτὸν ὑπερχαλάσαι·
Ἴκρια συμπήξας οὐκ ἔφθανεν· ὀψὲ δʹ ἐπιγνούς,
τὴν ῥῖνʹ Ἀντιμάχου κλίμακα θεὶς ἔφυγεν.


De LEÓNIDAS DE ALEJANDRÍA,  XI. 200

La casa de Zenógenes se estaba quemando entera, y 
[sufrió mucho
al intentar descolgarse por una ventana.
No alcanzó a montar un andamio, pero justo al final tomó
 [una decisión:
usó la nariz de Antímaco como escalera, y escapó.ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ,  XI. 418

Άντίον ἠελίου στήσας ῥίνα καὶ στόμα χάσκων
δείξεις τὰς ὣρας πᾶσι παρερχομένοις.


De TRAJANO EMPERADOR, XL. 418

Una vez la nariz de cara al sol pongas, abriendo bien la 
[boca,
darás las horas a todo el que pase.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, XL. 198

Ἑρμοκράτης τᾶς ῥινός· ἐπεὶ τὰν ῥῖνα λέγοντες
Ἑρμοκράτους μικροῖς μακρὰ χαριζόμεθα.


De TEODORO, XL.198

Hermócrates es de su nariz, porque si decimos: “La nariz
es de Hermócrates”, a la pequeñez le regalamos la 
[enormidad.
Estos  y otros epigramas divertidos, irónicos e ingeniosos los podéis leer en “Epigramas burlescos, Selección de la Antología Palatina”, traducción de Begoña Ortega Villaro. Ed. Cátedra, Clásicos Linceo.