Ότι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό


sábado, 20 de octubre de 2012

Safo: Afrodita y Eros
Título: La Gota - Serie "Eros" 
Autor: Ricardo Marcenaro
Σαπφώ

δεῦρύ μ᾽ ἐκ Κρήτας ἐπὶ τόνδε ναῦον
ἄγνον ὄππαι δὴ χάριεν μὲν ἄλσος
μαλίαν, βῶμοι δ᾽ ἔνι θυμιάμε-
νοι λιβανώτω
·

ἐν δ᾽ ὔδωρ ψῦχρον κελάδει δι᾽ ὔσδων
μαλίνων, βρόδοισι δὲ παῖς ὀ χῶρος
ἐσκίασται, θυσσομένων δὲ φύλλων
κῶμα καταίρει
·

ἐν δὲ λείμων ἰππόβοτος τέθαλε
ἠρίνοισιν ἄνθεσιν, αἰ δ᾽ ἄηται
μέλλιχα πνέοισιν...

ἔλθε δὴ σὺ στέμματ᾽ ἔλοισα, Κύπρι,
χρυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἄβρως
συμμεμείχμενον θαλίαισι νέκταρ
οἰνοχόαισον.


Ven a mí desde Creta, a este sacro
templo, donde hay un hermoso  bosque
de manzanos, y altares perfumados
con incienso,

donde el agua fresca resuena
entre las ramas,
las rosas cubren de sombra
todo el lugar, y de las hojas trémulas
un profundo sueño desciende;

donde el prado que apacienta los caballos,  
lleno está de flores de primavera; soplan
auras de olor a miel…

Ven aquí, Chipriota, y ceñida de guirnaldas,
en doradas copas dulcemente
escancia el néctar mezclado
con la alegría.
 Ἔρος δ᾽ ἐτίναξέ μοι φρένας,
ὠς ἄνεμος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐμπέτων.

Eros sacudió mi alma,
como viento que en el monte se abate sobre los pinos.
Ἔρος δηὖτέ μ᾽ ὀ λυσιμέλης δόνει,
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον.

Eros, el que afloja los miembros, nuevamente me sacude,
invencible saurio agridulce.
ἦλθες, καλ’ ἐπόησας, ἔγω δέ σ’ ἐμαιόμαν,
ὂν δ’ ἔψυξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθῳ.


Llegaste, y yo te buscaba,
y aliviaste mi alma que ardía en deseo.