Ότι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό


viernes, 10 de febrero de 2012

Los Persas de Ésquilo

Para situar el género, la obra y el autor hagamos un breve preámbulo:
El teatro, tanto la tragedia como la comedia y el drama satírico, tiene su origen en Atenas a finales de siglo VI. Recordemos que en Grecia todo el teatro está escrito en verso de ahí que a los autores se les llame “poetas” al igual que los de la épica y la lírica.
La tragedia (categoría en la que incluimos Los Persas de Ésquilo) empieza con la exposición de un problema alarmante que atañe a toda una comunidad, representada por el coro. Al final la situación se resuelve aunque en ocasiones conlleve dolor y muerte. Ésquilo (nace en Eleusis, 525 a.C. y muere en Sicilia en el 456 a.C.) vive los cambios que se producen en Atenas, la tiranía de Hipias, la democracia de Clístenes en la que se consigue derrotar a los persas. Por cierto, Ésquilo se sentía muy orgulloso de haber participado en la batalla de Maratón al lado de los atenienses y parece muy probable que también lo hiciera en la batalla de Salamina.
Ésquilo parte del momento que le toca vivir a su patria pero lo trasciende convirtiéndolo en un modelo ideal de vida humano.
En cuanto a Los Persas (representada el año 472 a. C) es la primera tragedia que conservamos cuyo tema está basado en un hecho histórico real. Refleja esta obra uno de los acontecimientos más importantes en la vida del autor, me refiero a las Guerras Médicas: Atenas toma conciencia de su poder y emprenderá la defensa de los jonios contra el enemigo persa; los atenienses vencen claramente al ejército persa y con ello se fortalece el régimen democrático de Clístenes. Pero lo más importante de la victoria es que consigue asentar entre los griegos el sentimiento de que son un pueblo y que juntos han luchado en una guerra para conseguir la libertad. Pero no podemos olvidar el lado religioso de la obra donde vemos como Zeus castiga a Jerjes por intentar someter a Europa y Asia traspasando el Helesponto y saqueando sin piedad los templos griegos.
Ahora podéis escuchar el siguiente audio donde el filólogo Agustín García Calvo recita en castellano y en griego un fragmento de Los Persas (y a continuación el texto en griego para que podáis seguir su lectura)

Ir a descargar

Los Persas de Ésquilo
Τάδε μν Περσν τν οχομένων
λλάδ ς ααν πιστ καλεται,
κα τν φνεν κα πολυχρύσων
δράνων φύλακες, κατ πρεσβείαν
ος ατς ναξ Ξέρξης βασιλες
Δαρειογενς
ελετο χώρας φορεύειν.
μφ δ νόστ τ βασιλεί
κα πολυχρύσου στρατις δη
κακόμαντις γαν ρσολοπεται
θυμς σωθεν.
πσα γρ σχς σιατογενς
χωκε, νέον δ νδρα βαΰζει,
κοτε τις γγελος οτε τις ππες
στυ τ Περσν φικνεται:
οτε τ Σούσων δ γβατάνων
κα τ παλαιν Κίσσιον ρκος
προλιπόντες βαν, το μν φ ππων.
το δ π ναν, πεζοί τε βάδην
πολέμου στφος παρέχοντες:
οος μίστρης δ ρταφρένης
κα Μεγαβάτης δ στάσπης,
ταγο Περσν,
βασιλς βασιλέως ποχοι μεγάλου,
σονται, στρατις πολλς φοροι,
τοξοδάμαντές τ δ πποβάται,
φοβερο μν δεν, δεινο δ μάχην
ψυχς ετλήμονι δόξ:......
..........

No hay comentarios:

Publicar un comentario