Ότι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό


miércoles, 2 de octubre de 2013

Ausonii, “Epigrammaton Liber”: Ad uxorem suam.

© Brassaï, Les Champs-Elysées. París, 1932.
Vía Youngblood (tumblr)AD VXOREM SUAM

Uxor, vivamus ut viximus et teneamus
nomina, quae primo sumpsimus in thalamo;
nec ferat ulla dies, ut commutemur in aevo,
quin tibi sim iuvenis tuque puella mihi.
Nestore sim quamvis provectior aemulaque annis
vincas Cumanam tu quoque Deiphoben,
nos ignoremus quid sit matura senectus.
Scire aevi meritum, non numerare decet.

(Ausonii, Epigrammaton Liber)A  SU ESPOSA

Esposa, vivamos como hemos vivido y mantengamos
los nombres que elegimos en el primer tálamo;
y no pase ningún día que haga cambiar nuestra edad,
para que siempre sea un joven para ti y tú una 
    [muchacha para mí.
Aunque llegue a ser más viejo que Néstor  y tú 
    [competidora en años
superes también a la Deifobe Cumana,
ignoremos nosotros lo que es una marchita vejez.
La sabiduría es un hermoso tesoro de los años, 
    [no su número.[Magnus Ausonius, h.310 - h. 395, natural de Burdeos, es un autor galorromano que elaboró su obra  en la etapa del Latín tardío (año 201 hasta el siglo VII)].

No hay comentarios: